Adresář online

Raná péče

Poskytovatel Paspoint, z.ú.
Název služby Raná péče
Registrační číslo 1570739
Adresa Anenská 10/10
Brno 60200
Telefon 777 798 701
Email rp@paspoint.cz
Web https://www.paspoint.cz/
Druh sociální služby
Forma poskytování terénní
Cílová skupina klientů Děti s poruchou autistického spektra
Věková kategorie 0-7 let
Charakteristika

Raná péče je terénní sociální služba zaměřená na pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo podezřením na tuto diagnózu.

Posláním služby je:

  • poskytnout podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě nebo děti s poruchou autistického spektra ve věku 0-7 let,
  • prostřednictvím odborných služeb podporovat rodiče nebo zákonné zástupce v jejich roli a umožnit jim vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí,
  • dle možností rodiny podpořit vývoj dítěte s ohledem na jeho schopnosti, nadání a individuální potřeby.

Cílem služby je:

  • pomoci rodičům zorientovat se v systému podpory tak, aby věděli, na jaké instituce se mohou v případě řešení různých záležitostí obrátit a jakým způsobem zde postupovat,
  • projít s rodiči obdobím adaptace na novou situaci tak, aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí, byly zohledňovány možnosti a potřeby jednotlivých členů
    a v maximální možné míře fungovaly vzájemné vztahy,
  • podporovat psychomotorický vývoj dítěte s PAS tak, aby se dokázalo pohybovat v přirozeném prostředí, žít společně s rodiči a učit se novým dovednostem,
  • posilovat kompetence rodičů směrem k sociální integraci tak, aby byli ukotveni v běžném životě a mohli v rámci svých možností a potřeb zvládat obvyklé činnosti a udržovat přirozené sociální vazby a vztahy.
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.