Sociální služby

Co jsou sociální služby?

Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, kde žijí. Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Jejich prostřednictvím se snažíme předcházet vyčlenění lidí ze společnosti a izolaci.

Sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákon ke stažení ZDE

Hlavním cílem zákona o sociálních službách je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. Sociální služby umožňují člověku, který je ohrožen sociálním vyloučením, participovat na každodenním životě společnosti, čímž se míní přístup ke vzdělání, zaměstnání a kulturnímu a společenskému životu.

Základní druhy sociálních služeb

a) sociální poradenství
b) služby sociální péče
c) služby sociální prevence

Formy poskytování sociálních služeb

a) ambulantní - jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena do zařízení sociálních služeb a součástí této služby není ubytování
b) pobytové - služby spojení s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
c) terénní - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.