Adresář online

Osobní asistence

Poskytovatel Paspoint, z.ú.
Název služby Osobní asistence
Registrační číslo 9977309
Adresa Nerudova 321/7
Brno 60200
Telefon 775 199 801
Email oas@paspoint.cz
Web https://www.paspoint.cz/
Druh sociální služby
Forma poskytování terénní
Cílová skupina klientů Lidé s poruchou autistického spektra
Věková kategorie 1 - 64 let
Charakteristika

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována všem lidem se zdravotním postižením, v našem případě především dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) od 1 roku věku dítěte v Jihomoravském kraji. Služba je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Poslání služby:

Umožnit klientům osobní asistence setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat při činnostech, které nemohou z důvodu své diagnózy vykonávat samostatně. Pomáhat při rozvoji jejich osobnosti, umožnit uspokojovat jejich sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti.

Cíle služby:

Obecný cíl: zkvalitnění života klientům služby prostřednictvím poskytování profesionální osobní asistence.

Specifické cíle:

 • pomoci kompenzovat komunikační nedostatky bránící porozumění běžných denních situací,
 • napomoci individuálním přístupem asistenta k rozšíření prostředí, do kterého mají klienti přístup/napomoci ke zpřístupnění běžného prostředí, které mají vrstevníci běžně k dispozici,
 • zajistit tlumočníka běžných situací v jejich životě,
 • rozvíjení sociálních dovedností.

Kdy naši klienti využívají službu osobní asistence?

 • Mám dítě s autismem, které nechtějí bez asistenta přijmout do družiny/zájmového kroužku/letního tábora.
 • Mám dítě s autismem, které nezvládá samostatně dojít do školy a zpět/do kroužku.
 • Mám dítě s autismem, které nezvládá být samo bez dozoru a já v tu chvíli nemohu (jsem v práci, chci se věnovat druhému dítěti, potřebuji si odpočinout, zařídit si něco).
 • Mám dítě s autismem, které nemá žádné přátele ani jiné kontakty.
 • Mám dítě s autismem, které se nedokáže zabavit.
 • Mám autismus a potřebuji někoho, kdo mi pomůže rozkoukat se v nových situacích (přestěhování se, seznámení se novým prostředím školy, kroužku, bydliště).
 • Mám autismus a potřebuji  doprovod pro pohyb po městě.
 • Mám autismus a potřebuji podporu při jednání na úřadech.
 • Mám autismus a potřebuji pomoci s věcmi kolem svého bydlení.
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.