Adresář online

Charitní pečovatelská služba

Poskytovatel Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Název služby Charitní pečovatelská služba
Registrační číslo 5952991
Adresa Pontassievská 1
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 221 887
731 402 781
Email chps.znojmo@charita.cz
Web www.znojmo.charita.cz
Druh sociální služby § 40 pečovatelská služba
Forma poskytování terénní
Cílová skupina klientů Senioři
Osoby s tělesným postižením
Věková kategorie mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
senioři (65 a více let)
Charakteristika

Komu je služba určena:
Osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění, tělesného postižení.

Stručný popis služby:
Prioritou a posláním je poskytnout terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob, bydlících ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, ke které může dojít z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty zdraví a umožnit jim naplnit individuální potřeby tak, aby mohly žít ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého vlastního domova.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2022, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.