Adresář online

Domov se zvláštním režimem

Poskytovatel Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Název služby Domov se zvláštním režimem
Registrační číslo 7670978
Adresa U Lesíka 3547/11
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 225 367
Email domov@cssznojmo.cz
Web www.cssznojmo.cz
Druh sociální služby § 50 domovy se zvláštním režimem
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina klientů
Věková kategorie Osobám od 55 let věku
Charakteristika

Komu je služba určena:
Služba je určena osobám od 55 let, které se nachází v situaci, kdy z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí nemohou trvale žít doma, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou schopny zajistit své potřeby sami ani za pomoci rodiny, svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb (např. pečovatelské služby, odlehčovací služby apod.), ale zároveň nevyžadují poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.

Stručný popis služby:
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.