Adresář online

Domov se zvláštním režimem

Poskytovatel Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Název služby Domov se zvláštním režimem
Registrační číslo 7643099
Adresa Domov 1
Plaveč 67132
[mapa]
Telefon 515 252 250
773 088 878
Email dps.plavec@dps-plavec.cz
Web www.domovproseniory.obecplavec.cz
Druh sociální služby § 50 domovy se zvláštním režimem
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina klientů Senioři
Osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie Senioři od 55 let
Charakteristika

Komu je služba určena:
Osobám ve věku 55 let a více se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu stařecké Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a celodenní péči, pokud již tato péče nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

Stručný popis služby:

Cílem služby je poskytnout podporu uživateli, který se nachází v nepříznivé sociální situaci a zajistit mu důstojné a bezpečné prožití života ve stáří. Individuálním přístupem udržovat jeho soběstačnost v oblasti stravování, hygieny, osobní péče. Poskytovat ošetřovatelskou a zdravotní péči, zajišťovat kontakt se společenským prostředím a rodinou, poskytovat pomoc v oblasti osobních práv, svobod a uplatňovat vlastní vůli, a to s podporou a pomocí odborně vzdělaného personálu.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně. Jedná se o pobytovou sociální službu, čili je spojena s ubytováním uživatele služby.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.