Adresář online

KLUB COOLNA ZNOJMO

Poskytovatel Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Název služby KLUB COOLNA
Registrační číslo 8322308
Adresa Masarykovo náměstí 488/21
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 739 389 275
Email coolna@znojmo.charita.cz
Web www.znojmo.charita.cz
Druh sociální služby § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování ambulantní / terénní
Cílová skupina klientů Služby pro děti, mládež a rodiny
Věková kategorie starší děti (11 – 15 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dorost (16 – 18 let)
11-26 let
Charakteristika

Komu je služba určena:
Dětem, dospívajícím a mladým dospělým ve věku 11-26 let zažívající obtížné životní situace.

Stručný popis služby:
Posláním Klubu Coolna Znojmo je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých ve věku
11-26 let ve Znojmě, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní trávení volného času, obtížné události mezi vrstevníky, problémy se zákonem, ohrožující životní styl, potřebují pomoc s nápady a seberealizací aj.). Služba se poskytuje v nízkoprahovém klubu i v rámci streetworku tj. v přirozeném prostředí mladých lidí - parky, sídliště, maringotka, hřiště, legální stěny, skateparky aj.), kde jim streetworkeři aktivně pomáhají a podporují.
Služba deklaruje principy „nízkoprahovosti" - jsou zdarma, nabízí anonymitu,  mlčenlivost, individuální přístup, bezpečný prostor, dobrovolnost, respekt.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.