Adresář online

Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Název služby Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické díln
Registrační číslo 3892895
Adresa Mikulášské nám. 12
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 733 755 938
Email klara@znojmo.charita.cz
Web www.znojmo.charita.cz
Druh sociální služby § 67 sociálně terapeutické dílny
Forma poskytování ambulantní
Cílová skupina klientů Osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie 19 - 64 let
Charakteristika

Komu je služba určena:
Dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním.

Stručný popis služby:

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílem služby je uživatel, který má díky pravidelnému režimu a pracovní činnosti stabilizovaný či zlepšený zdravotní stav po psychické a fyzické stránce, uživatel který ovládá základní pracovní návyky a dovednosti a uživatel, který je soběstačný a dokáže být odpovědný za sebe a své jednání.

Služba nabízí pomoc v těchto oblastech potřeb: Osobní hygiena, zajištění stravování, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, samostatný pohyb, péče o domácnost, seberealizace, péče o zdraví, zajištění kontaktu se společenským prostředím, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.