Adresář online

Probační a mediační služba Znojmo

Poskytovatel Probační a mediační služba České republiky
Název služby Probační a mediační služba Znojmo
Registrační číslo -
Adresa Rudoleckého 14
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 221 932
727 873 132
Email mchromcova@pms.justice.cz
Web www.pmscr.cz
Druh sociální služby Ostatní subjekty
Forma poskytování ambulantní / terénní
Cílová skupina klientů pachatelé trestné činnosti
oběti trestné činnosti
Věková kategorie bez omezení
Charakteristika

Komu je služba určena:
Služba je určena osobám, které spáchaly trestný čin, jsou trestně stíhané nebo již odsouzené k nepodmíněnému či alternativnímu trestu. Věnujeme se také obětem trestné činnosti a blízkým osobám obou skupin.

Stručný popis služby:
V souvislosti s Probační a mediační službou ČR se často hovoří o sociální práci v trestní justici.  S klienty pracujeme jak v přípravném tak ve vykonávacím řízení. Zprostředkováváme mediaci – setkání obviněného s poškozeným a pomáháme oběma stranám sporu dosáhnout smíru a uzavření dohody o náhradě škody, předjednáváme alternativní tresty – např. obecně prospěšné práce, trest domácího vězení, připravujeme podklady k podmíněnému propuštění klienta z výkonu nepodmíněného trestu, vykonáváme kontrolu nad uloženými tresty obecně prospěšných prací, domácího vězení, vykonáváme nad klienty dohled probačního úředníka. Specialista střediska pracuje s mladistvými a dětmi ve všech fázích trestního řízení.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.