Dobrým slovem pomáháme druhým

Vytvořeno: 25.11.2013
Literární soutěž vyhlášená městem Znojmo a Komunitním plánováním sociálních služeb sklidila velký potlesk

V rámci komunitního plánování sociálních služeb na Znojemsku byla vyhlášena literární soutěž na téma“ Jak můžu pomoci druhému?“. Celý tento nápad zorganizovat a vyhlásit soutěž vyplynul v rámci příprav akce, která se každoročně ve Znojmě pořádá a tou je Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny.

Organizátoři měli těžkou práci, protože zaslané příběhy byly kvalitní a velmi emotivní. Porota nakonec ocenila čtyři soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech. Výsledky soutěže vyhlásil místostarosta Znojma Pavel Balík u příležitosti konání 4. ročníku ,,Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“.

Na třetím místě se shodně umístily Aneta Hrdličková a Jana Kulhánková, druhé místo obsadila Hana Kloudová a ocenění za nejlepší práci si odnesla pětašedesátiletá Marie Jurová z Přímětic. Závěrečná slova vítězné práce bychom si měli častěji připomínat: „... Osobně si myslím, že nejvíce pomůže dobré slovo. Nic nás to nestojí a přitom vyřčené v pravou chvíli dokáže zázraky. Pamatujme na to v každodenním uspěchaném životě. Pamatujme, že pomoci druhému tímto způsobem posouvá i nás samotné dál. Pamatujme, že dnešní den je prvním dnem zbytku našeho života (irské přísloví). Kéž se všichni stáváme lepšími, kéž všeobecné sobectví zmenšíme pomocí bližnímu. Pokládejme si často naši otázku: Jak můžu pomoci druhému? A jistě na ni najdeme odpověď. Pak už stačí dívat se kolem sebe a hlavně chtít.“

zdroj: Znojemské listy

 

A kde se myšlenka veletrhu sociálních služeb a literární soutěže vzala?

V průběhu setkávání členů komunitního plánování, kterými jsou zástupci z řad uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb, a také lidé z řad široké veřejnosti vzešel v roce 2010 podnět uspořádat, v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb ČR, ve městě Znojmě veletrh sociálních služeb. Cílem bylo představit jednotlivé organizace nabízející sociální služby občanům na Znojemsku a přiblížit tak problematiku sociální oblasti, která je v očích veřejnosti oblastí neznámou.

První ročník se podařilo se zapojením všech zainteresovaných stran zorganizovat v průběhu dvou měsíců a své služby zde představilo 14 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Myšlenka pořádání tohoto veletrhu se setkala s pozitivním ohlasem, a v roce 2013 se konal již 4. ročník Dne sociálních služeb, do kterého se zapojilo celkem 23 organizací poskytujících sociální služby a dalších souvisejících organizací, které svou činností navazují na registrované sociální služby, či je nějakým způsobem doplňují.

Členové komunitního plánování se nespokojili pouze s představováním nabídky poskytovaných služeb, ale chtějí sociální oblast pro širokou veřejnost udělat atraktivnější a zajímavější. Z tohoto důvodu se do programu postupně začaly přidávat různé akce, jako jsou přednášky na odborná témata a v posledním ročníku kromě přednášek, také Literární soutěž na téma, které bylo vybráno právě členy komunitního plánování, „Jak můžu pomoci druhému?“

I když byl na zaslání příspěvků pouze jeden prázdninový měsíc, sešlo se celkem 14 písemných prací. Tyto příspěvky byly od různých cílových skupin obyvatel v různé věkové kategorii. Zapojili se osoby ve věku od 9 do 65 let a mezi zapojenými občany byli také klienti využívající sociální služby.

Díky zapojení představitelů města Znojma do hodnocení přijatých příspěvků, měli i oni sami možnost přesvědčit se o potřebě pomoci a podpory, kterou přináší nejen každá jednotlivá osoba, ale také organizace v pomáhajících profesích.

Cílem metody komunitního plánování je právě zapojování občanů z řad široké veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. Doprovodné aktivity mohou být jedním z nástrojů jak občany dané lokality zapojit a upevňovat v nich povědomí o možnostech participace na záležitostech, které jsou v rámci určitého regionu řešeny.

 

Výsledky:

1. místo k nahlédnutí ZDE
2. místo k nahlédnutí ZDE
3. - 4 místo k nahlédnutí ZDE
3. - 4 místo k nahlédnutí ZDE
ostatní práce.................... k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE
............... k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

k nahlédnutí ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.