Domov pro seniory i domov se zvláštním režimem představují důstojné prožití stáří

Vytvořeno: 19.6.2013
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. rozšířilo kapacity domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v novém pavilonu budovy

Jaký je vlastně rozdíl mezi domovem pro seniory a domovem se zvláštním režimem?

Domov pro seniory nabízí podporu a pomoc seniorům od 60ti let věku, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. V domově se zvláštním režimem je poskytována péče osobám od 55 let věku, kteří trpí onemocněním demence (Alzheimerova choroba, stařecká demence, osoby po cévní mozkové příhodě, apod.). Tyto osoby vyžadují stálou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Na odděleních domova se zvláštním režimem je navýšen počet personálu a to jak pečovatelů, tak všeobecných sester z důvodu zachování bezpečnosti klientů, kteří např. nepoznávají své okolí, rodinu, nebo nejsou schopni komunikovat běžným způsobem.

Smyslem těchto pobytových sociálních služeb je motivovat klienty a udržet nebo rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které klientům umožní aspoň částečnou sebeobsluhu. Jsou zde poskytovány komplexní činnosti péče o klienta a to ošetřovatelská péče, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při zajištění pohyblivosti, při provádění úklidu a při ostatních úkonech, které vyžaduje zdravotní stav klienta. Dále jsou poskytovány aktivizační a volnočasové aktivity jako např. trénování paměti, tvoření dekoračních výrobků, výlety, v zařízení se také organizují různé společenské a kulturní.

 

Informace o sociálních službách jsou dostupné u sociálních pracovnic na adrese U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo, tel: 515 22 53 67, nebo na webových stránkách www.cssznojmo.ic.cz (sekce: domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem).

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.