Klub PHAROS Znojmo - 20 let působení

Vytvořeno: 10.11.2016
Klub Pharos vznikl v roce 1996 při Dětském centru ve Znojmě na popud rodičů dětí s různým zdravotním postižením, sdružuje rodiče, děti a jejich přátele. S menšími přestávkami pracuje do dnešních dnů, letos má výročí 20 let.

Prharos vytváří prostor ke vzájemné podpoře, výměně zkušenosti, rad, postřehů, zážitků. Klub nabízí různé formy aktivit, jako jsou rukodělná tvoření, muzikoterapie, relaxační plavání, besedy, besídky, vzdělávání, práce ve skupině. Členové se schází nepravidelně, obvykle jedenkrát za měsíc, činnosti si dopředu společně plánují. V uplynulých letech společně zažili několik pobytů v Holandsku, ale i na různých místech v Česku. Spoustu zajímavých akcí a aktivit můžete shlédnout na FB Pharos. Činnost klubu je spolufinancována městem Znojmem.

 

 

Klub Pharos  je také aktivním členem Komunitního plánování a Rodinné politiky města Znojma.

 

Mezi hlavní cíle klubu patří:

- Podpora rodin s dětmi s postižením při jeho výchově a socializaci

- Podpora rodičů v návratu do pracovního procesu

- Podpora rodičů v prevenci proti vyhoření, stresu, únavovému syndromu

- Podpora rodin v pojmenování hlavních potřeb v oblasti sociálních služeb města Znojma

Rádi mezi nás přivítáme nové členy ať už z řad rodičů, kteří se věnují péči o dítě se zdravotním postižením nebo z řad odborníků či dobrovolníků.

Kontakt

Jana Svobodová DiS.                                                     Štěpánka Musilová DiS.

předsedkyně                                                              hospodářka

28.října 11                                                                  Slunečná 959

Znojmo                                                                      Znojmo-Přímětice

669 02                                                                       669 02

 

 

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.