O krok blíž našim dětem

Datum konání: 28.1.2014
Zjišťovali jsme potřeby dětí ve věku 11-14 let. Přijďte zjistit, co si Vaše děti přejí.

28. ledna ve 13.30 hodin se uskuteční v Domě s pečovatelskou službou na Vančurově ulici č. 17 panelová diskuze k tématu: Mapováním potřeb cílové skupiny dětí ve věku 11 – 14 let.

V souvislosti s realizací komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku a mapováním potřeb cílové skupiny dětí ve věku 11 – 14 let si Vás dovolujeme pozvat na panelovou diskuzi k realizované analýze, na které budou představeny stěžejní výstupy z výzkumu.

Cílem setkání je podat zpětnou vazbu, dále na toto téma diskutovat a společně navrhnout další možné postupy řešení, ať prostřednictvím školních, mimoškolních aktivit či pomocí sociálních či dalších služeb.

V prosinci roku 2013 již proběhlo kvantitativní šetření mezi dětmi ve věku 11-14 let, učiteli, výchovnými poradci a řediteli na školách ve městě Znojmě a v ORP Znojmo, kvalitativní rozhovory a focus group s odborníky na tuto cílovou skupinu. Témata, která z těchto šetření vzešla, budou také obsahem této diskuze.

Prosíme o potvrzení účasti, z důvodu organizačního zajištění. Potvrzení zasílejte na emailovou adresu: css.rockova@tiscali.cz, tel.: 739 389 002.

 

baner_analýza_dětí

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.