Polévka pro lidi bez domova

Vytvořeno: 11.11.2016
Tak jako před rokem bude Oblastní charita Znojmo v zimních měsících vydávat polévku lidem bez domova, která je hrazena z Tříkrálové sbírky. Polévka se bude vydávat od 14. 11. třikrát týdně (PO, ST a PÁ) vždy od 12:00 do 13:00 hod. v průchodu Osobní asiste

Budou podávány i horké nápoje. V průběhu výdeje polévky jsou lidem bez domova poskytovány informace o možnostech další podpory a pomoci při řešení jejich životní situace a o možnosti využití teplého ošacení z charitního šatníku.

Polévku budou vydávat jak zaměstnanci Oblastní charity Znojmo, tak i řada dobrovolníků např., členové Klubu seniorů Znojmo, řádové sestry a dobrovolníci z Věznice Znojmo. Díky zapojení dobrovolníků dochází ke snižování předsudků o lidech bez domova mezi veřejností, které často těmto lidem brání návratu do běžného života.

 

Cílem je zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). V loňském roce přišlo každý výdejní den polévky průměrně 16 osob.

Pokud máte zájem zapojit se do výdeje polévky potřebným, kontaktujte pracovnici Charitní poradny Znojmo.

 

Plakátek zde:

 

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.