Přípomínkovací řízení

Vytvořeno: 7.3.2014
Návrh priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 - 2019

Návrh priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 - 2019

Na základě výstupů z organizační – řídící skupiny a jednotlivých pracovních skupin byly vypracovány materiály obsahující návrhy priorit za jednotlivé cílové skupiny a návrh průřezových priorit, které budou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 – 2019 (4. komunitního plánu sociálních služeb), které jsou Vám i široké veřejnosti dnes předloženy k připomínkování v rámci veřejného připomínkovacího řízení. Priority, které jsou předkládány, jsou rozděleny na průřezové a priority čtyř cílových skupin.

Po zapracování připomínek bude konečná verze dokumentu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na 2015-2019“, předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Znojma.

Na přípravě a zpracování podkladů pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015—2019 se podíleli členové komunitního plánování ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, představiteli obcí a města Znojma.

Celý proces komunitního plánování je realizován pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Znojma (dále jen SO ORP Znojmo), tedy pro město Znojmo a 110 obcí již od roku 2005. Střednědobý plán tak zachycuje nejen záměry města Znojma v sociální oblasti, ale také obcí ve SO ORP Znojmo, které nám dané podklady poskytli.

Vizí plánování je dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů. Snahou je, aby síť sociálních služeb byla dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. A finanční prostředky byly vynakládány pouze na potřebné sociální služby.

 

Pravidla připomínkovacího řízení

Připomínkovací řízení

Připomínkovací řízení probíhá od 5.3.2014 do 27.3.2014.

K předkládanému materiálu se má možnost vyjádřit každý občan, zástupci obcí i organizací.

 

Způsob podání připomínek:

- e-mailem na: css.rockova@tiscali.cz

- poštou na adresu: Komunitní plánování SS, Vančurova 17, 669 02 Znojmo

- osobně: Kancelář KPSS, DPS Vančurova 17C, Znojmo

Na obálce uvést: „Připomínkovací řízení KP“

 

Možnost získání připomínkovacího formuláře a materiálu:

- na webových stránkách: www.socialnisluzby-znojemsko.cz

- e-mailem na: css.rockova@tiscali.cz

- osobně na adrese:

- Kancelář KPSS, Vančurova 17, 669 02 Znojmo

- MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (I.patro – kancelář naproti schodišti) Nám. Armády 8, Znojmo

 

Vypořádání připomínek:

Každá písemná připomínka podaná na připomínkovacím formuláři bude evidována, vyhodnocena a zpracována. Vypořádání připomínek bude zveřejněno.

 

PRIORITY PRŮŘEZOVÉ

Připomínkovací formulář - průřezové priotrity

 

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI

Připomínkovací formulář pro cílovou skupinu SENIOŘI

 

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Připomínkovací formulář pro cílovou sdkupinu OZP

 

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

Připomínkovací formulář pro cílovou skupinu DMR

 

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ENTNICKÉ MENŠINY
Připomínkovací formulář pro cílovou skupinu OOSV

 

Text u jednotlivých priorit neprošel jazykovou a grafickou korekturou

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.