Přípomínkovací řízení

Vytvořeno: 4.11.2011
Návrh priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012 - 2014

 

Návrh priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012 - 2014

Na základě výstupů z organizační - řídící skupiny a jednotlivých pracovních skupin byl vypracován materiál s názvem ,,Návrh priorit střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012 - 2014", který je Vám i široké veřejnosti předložen k připomínkování v rámci veřejného připomínkovacího řízení. Priority, které jsou předkládány se dělí na průřezové, související a priority čtyř cílových skupiny.

Po zapracování připomínek bude konečná verze dokumentu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na 2012-2014", předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Znojma.

Na přípravě a zpracování podkladů pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 se podíleli členové komunitního plánování ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, představiteli obcí a města Znojma.

Celý proces komunitního plánování je realizován pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Znojma (dále jen SO ORP Znojmo), tedy pro město Znojmo a 110 obcí již od roku 2005. Střednědobý plán tak zachycuje nejen záměry města Znojma v sociální oblasti, ale také obcí ve SO ORP Znojmo, které nám dané podklady poskytli.

Vizí plánování je dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů. Snahou je, aby síť sociálních služeb byla dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. A finanční prostředky byly vynakládány pouze na potřebné sociální služby.

Připomínkovací řízení probíhá od 7.11.2011 do 30.11.2011

Způsob podání připomínek:

- e-mailem na: css.rockova@tiscali.cz

- poštou na adresu:  Komunitní plánování SS, Vančurova 17, 669 02 Znojmo

- osobně na:   

  • MěÚ, podatelna, Nám. Armády 8, Znojmo
  • MěÚ, podatelna, Obroková 10/12, Znojmo
  • Kancelář KPSS, DPS Vančurova 17C, Znojmo
  • DPS Dukelských Bojovníků (kancelář pečovatelské služby vpřízemí) Dukelských Bojovníků 148-150, Znojmo

Na obálce uvést: „Připomínkovací řízení KP"

 

Možnost získání připomínkovacího formuláře a materiálu zde:

Návrh priorit 2012 - 2014

Připomínkovací formulář PDF

Připomínkovací formulář DOC

nebo:

- e-mailem na: css.rockova@seznam.cz

- osobně na adrese

  • Kancelář KPSS, Vančurova 17, 669 02 Znojmo
  • MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (I.patro - kancelář naproti schodišti) Nám. Armády 8, Znojmo
  • DPS Dukelských Bojovníků (kancelář pečovatelské služby vpřízemí) Dukelských Bojovníků 148-150, Znojmo

Vypořádání připomínek

Každá písemná připomínka podaná na připomínkovacím formuláři bude evidována, vyhodnocena a zpracována. Vypořádání připomínek bude zveřejněno.

 

Návrh priorit byl zpracován v rámci realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska reg. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00142., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.