Raná péče pomáhá rodinám dětí s postižením

Vytvořeno: 9.1.2013

Narození dítěte s postižením nebo se závažným onemocněním, je pro každou rodinu vždy hluboký traumatický zážitek. S takovou situací nemají rodiče žádnou předchozí zkušenost. Často trpí pocitem viny, bojí se budoucnosti, hledají vztah ke svému dítěti, ale i viníka. Vyrovnat se s bolestivým faktem není jednoduché. Takovým rodinám je velkou pomocí a oporou takzvaná raná péče. Jde o soustavu služeb a programů poskytovaných dětem s ohroženým vývojem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Jejím cílem je předcházet postižení a eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky. Rodiny proto mohou využívat služeb rané péče od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte do školy, tedy až do sedmi let jeho věku. Ve vývoji dítěte přitom zásadní roli hrají první tři roky života. Služba probíhá v přirozeném prostředí rodiny, je legislativně zakotvena a je poskytována zdarma.

Střediska rané péče nabízí rodinám nejen konzultace v jejich domácnostech, ale též podporu a poradenství v prvních letech života dítěte, podporu rodiny, naslouchání, provázení, ambulantní konzultace, doprovod k lékaři, na úřady, zapůjčení stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, odborné literatury, pomoc při integraci dítěte, pobyty pro rodiny s dětmi, setkávání rodin, odborné přednášky. Veškeré nezávislé informace sociálních pracovníků jsou podávány na základě individuálních potřeb rodiny.

Rodiny na Znojemsku se mohou obrátit na tři střediska, která zde působí, a kdy každé poskytuje jiný druh služby.

Středisko rané péče Třebíč (www.ranapecetrebic.cz ) a Poradna rané péče Dorea Brno (www.dorea.cz) jsou zaměřeny na rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a rodiny s dětmi s ohrožením vývoje.

Středisko rané péče Tamtam Olomouc (www.tamtam-olomouc.cz) je pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením. Středisko rané péče Brno (www. brno.ranapece.cz) nabízí pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.