Slavnostní zakončení studia v Domově důchodců Božice

Vytvořeno: 26.5.2016
Masarykova univerzita ve spolupráci s Jihomoravským krajem realizuje v pobytových zařízeních sociálních služeb vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku.

„Aktivitu bylo nutné důkladně promyslet a připravit, aby se překonaly obavy ze strany zaměstnanců, ale především zábrany a strach uživatelů Domova důchodců Božice, protože cílem našich služeb je připravovat pro uživatele smysluplné aktivity, které jim přinášejí radost,“ zdůraznil ředitel Domova důchodců Božice Ing. Jaromír Leisser, a dodal: „Určitou záruku kvality nabízeného programu pro nás představovala Masarykova univerzita v Brně, která prostřednictvím Univerzity třetího věku poskytuje odbornou garanci k realizaci kurzu Trénování paměti. Prvotní obavy rozptýlila Ing. Bc. Barbora Hašková, manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání, která nás ujistila, že lektoři jsou zkušení a s úspěchem vedli několik kurzů. Proběhla osobní návštěva Domova důchodců Božice, kde jsme domluvili konkrétní podobu vzájemné spolupráce. Naši uživatelé v období od března do května 2016 absolvovali cyklus šesti přednášek obohacených praktickými cvičeními. Cílem pravidelných klubových setkání bylo ukázat, jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří také paměť. Jak lze paměť lépe používat, a že může dobře sloužit i ve vysokém věku, víme – li, jak na to. Pro účastníky byly připravené cvičení a hry důležité pro udržení duševní kondice. Kurz vedli lektoři ze společnosti DONASY s.r.o – Akademie trénování paměti, která se podílí na výuce U3V. Poděkování patří Mgr Miroslavě Dohnalové a Ing. Zbyňku Dohnalovi, kteří dokázali teoretické informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích příjemnou formou propojit s praktickými cvičeními, kterými byly, např. smyslová cvičení, hudba, poezie, ale i pohybové dovednosti prstů a rukou.“

Pro účastníky Univerzity třetího věku připravili zaměstnanci Domova důchodců Božice slavnostní ukončení za účasti pozvaných hostů, přátel a rodinných příslušníků uživatelů. Úvodní část slavnostního ceremoniálu, který se konal dne 20. 5. 2016, byla věnována rekapitulaci celého vzdělávání. Sedmnáct seniorů převzalo Evidenční list programu celoživotního vzdělávání MU.  Celá akce plynule navázala na Týden pro rodinu, který probíhal ve dnech  8. - 15. 5. 2016. Rodina je místo důstojného růstu a stárnutí. Domov důchodců Božice se připojil touto formou k Týdnu pro rodinu s cílem: „Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.“

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.