Týden rané péče

Začátek: 9.11.2015 Konec: 14.11.2015
9.-15. listopadu 2015 proběhne Týden rané péče.

Sloganem letošní kampaně Týden rané péče je "KROK ZA KROKEM".

Týden rané péče má připomenout, že služba rané péče je v České republice stále mladá, ale už za svou dobu existence nasbírala celouřadu zkušeností.

Do kampaně se zapijili poskytovatelé rané péče z celé České republiky.

 

Něco málo o rané péči:

Dítě je velkým darem a radostí. Pokud je narozeno předčasně, s postižením nebo se závažným onemocněním. Může to pro rodinu znamenat hluboký traumatický zážitek.

Pro rodiny, které se ocitly v této náročné situaci, existuje sociální služba rané péče.  Je to soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám a to již 25 let. Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte.

Raná péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí. Základním přirozeným prostředím je rodina. Právě láskyplná a stimulující interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podle posledních výzkumů podstatným faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou péči typická forma terénní práce (konzultace poradenského pracovníka v domácím prostředí).  Rodiny mohou využívat ranou péči od narození dítěte do 7 let věku.

Raná péče nabízí rodinám aktivity, k nimž mimo jiné patří:

  • konzultace v přirozeném prostředí (pracovnice přijedou přímo do rodiny),
  • podpora a poradenství v prvních letech života dítěte,
  • zapůjčení stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a odborné literatury.

Na Znojemsku můžete využít ranou péči od těchto organizací:

Oblastní charita Třebíč - Raná péče Třebíč

Cílová skupina: rodiny s dětmi s mentálním, tělesných, kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a rodiny s dětmi s ohrožením vývoje

Adresa: Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč

Telefon: 606 860 551

E-mail: ranapece@trebic.charita.cz

Web: www.ranapecetrebic.cz

Od 1. 1. 2016 bude tuto službu pro rodiny této cílové skupiny zajišťovat Poradna rané péče DOREA Brno (www.dorea.cz).

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče pro Moravu a Slezsko

Cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením

Adresa: Jungmannova 25, 779 00 Olomouc

Telefon:  739 642 677

E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz

 

Středisko rané péče SPRP Brno

Cílová skupina: rodina s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno

Telefon:  541 236 743; 777 234 134

E-mail: brno@ranapece.cz

Web: www.ranapece.cz

 

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2023, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.