Zastupitelstvo města Znojma bude schvalovat akční plán sociálních služeb na rok 2013

Vytvořeno: 19.11.2012

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013

V rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska byl ve spolupráci se členy organizační skupiny a pracovních skupin zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska pro rok 2013 jako prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014. V dokumentu jsou podrobně rozpracovány priority a opatření týkající se sociálních služeb, které se plánují v roce 2013 realizovat.

Předpokladem pro zařazení záměrů na zřízení nové sociální služby nebo rozšíření stávající sociální služby byl především soulad se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, který byl schválen Zastupitelstvem města Znojma dne 21.2.2012.

Prioritou pro rok 2013 v oblasti rozvoje sociálních služeb na Znojemsku je především zachování stávající sítě sociálních služeb, které jsou na Znojemsku poskytovány a u nichž je zjištěna potřebnost. Na Znojemsku bude podporována působnost celkem 18-ti organizací, které poskytují sociální služby potřebným občanům.

V roce 2013 se například plánuje otevření nového Domova pro seniory ve Znojmě, který bude poskytovat služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, dále se plánuje rozšíření kapacit Pečovatelské služby a Osobní asistence, aby byly tyto služby dostupné také v obcích na Znojemsku. Pro osoby se zdravotním postižením bude podporován rozvoj služby sociální rehabilitace, která bude těmto osobám poskytovat podporu při hledání zaměstnání, při trávení volného času nebo zajišťovat vzdělávání, dále bude usilováno o zajištění terénní sociální rehabilitace, která bude poskytována při nácviku samostatného bydlení pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením či duševním onemocněním. Akční plán se věnuje také službám pro děti, mládež rodinu či pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi či etnické menšiny.

Dokument bude předložen v prosinci letošního roku Zastupitelstvu města Znojma ke schválení.

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.