Získali jsme nové informace

Vytvořeno: 11.10.2012
V rámci týden sociálních služeb ve městě Znojmě probíhá cyklus přednášek pro veřejnost

V rámci celostátního Týdne sociálních služeb ČR, který se koná od 8. - 14. října 2012 ve Znojmě probíhá zdarma cyklus přednášek pro veřejnost.

 

V pondělí 8. října 2012 jste se mohli zúčastnit přenášek:

„Stáří - aktivní část života, kterou nelze schovávat za čtyři holé zdi“

Zajímavou přednášku týkající se důležité části života, což je stáří, odprezentovala Zdeňka Severinová z Dobrovolnického centra ADRA Znojmo a Mgr. Lenka Dvořáková, sociální pracovnice Centra sociálních služeb Znojmo, p.o.

 

„Homeopatická léčba běžných onemocnění“

Další přednáška téhož dne se uskutečnila v příjemném prostředí mateřského centra Maceška, kde byly lékařkou přiblíženy homeopatické léky používané v běžném životě.

 

Úterý 9. října 2012:

„Animoterapie, aneb jak to u nás děláme, abychom se nenudili“

Animoterapie jsou terapie za pomocí zvířat. A několik zvířatek s sebou i pracovnice z domova pro osoby se zdravotním postižením přivezly k nám do Znojma. Největší zájem o tuto přednášku měly děti z MŠ, ZŠ a PrŠ, ZV. z Horní České.

 

„Život se zdravotním postižením“

Přednášky, připravené Ligou vozičkářů, se zúčastnili dva zájemci, kterým se však mohla věnovat veškerá podpora a byly jim předány teoretické i praktické informace.

 

Středa 10. října 2012:

 

„Raná péče“ – představení rané péče, prezentace pomůcek

Přednáška o rané péči byla velice zajímavá. Potvrdilo se nám na ni však fakt, že o této sociální službě veřejnost mnohdy ani neví. Raná péče poskytuje bezplatně pomoc dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

„Péče o dítě s tělesným postižením“

Přednáška poskytla velké množství praktických informací, nové možnosti kompenzačních a zdravotních pomůcek.

 

Čtvrtek 11. října 2012:

„Program Pět P“

Mgr. Adéla Bartesová seznámila zájemce s dobrovolnickým programem Pět P, což je je sociálně preventivní program pro děti od 6 do 15let postavený na principu dobrovolného přátelského vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Dvojice dítě – dobrovolník se schází jednou do týdne na 2-3 hodiny a věnuje se volnočasovým aktivitám, hraní her, vycházkám, kultuře, všemu, co je společně baví.

 

„Alzheimerova demence - vztahová péče"

Toto onemocnění poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí - myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Alzheimerova demence začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Přednášky se zúčastnilo velké zastoupení seniorské populace, která se s tímto onemocněním potýká téměř denně u svých vrstevníků.

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.