Komunitní plán 2007 – 2010

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO REGION ZNOJMO NA OBDOBÍ 2007-2010

Vychází ze zjištěných potřeb na Znojemsku v letech 2005-2007.

Při tvorbě bylo diskutováno, jednáno s občany, uživateli, poskytovateli sociálních služeb a představiteli města Znojma, aby byl komunitní plán nastaven dle potřeb a aktuální situace v regionu.

Cílem je především zachovat stávající síť sociálních služeb, rozvíjet jejich kvalitu, rozšiřovat ty služby, u kterých byla zjištěna jejich potřeba a podporovat vzájemnou spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb.

V rámci plánování byly zahrnuty cílové skupiny, které se nacházejí v obtížné sociální situaci nebo by se do této situace mohli dostat. Těmito cílovými skupinami byli:
• Senioři
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
• Děti, mládež a rodina
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby vyloučené, osoby v krizi a etnické menšiny

Komunitní plán pro region Znojmo na období let 2007-2010

Dodatková část ke komunitnímu plánu 2007 -2010
- doplnění 2009
- doplnění 2010

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.